Ολγα Τζαφέα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηλεκτρονικη διευθυνση:otzafea@cc.uoi.gr,  olgatzaf@gmail.com

Αριθμός Τηλεφώνου:(+30) 6984339607

Skype:olga.tzafea2

Η παρούσα  έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηςη», στο πλαίσιο της  Πράξης «Ενίσχυςη Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

image.png