Μενού Κλείσιμο

Projects

Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης [ΙΕΠ]
Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών [ΙΕΠ]
Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [ΙΕΠ]
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [ΙΕΠ]
Αποθετήριο Σεναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής [Beta]
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική ρομποτική [ΙΕΠ]
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση
Programme for International Student Assessment [2015, 2018]
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση λογοτεχνικών αρχείων και ερευνητικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο των Γραμματισμών (Αρχείο Καβάφη-Ωνάσειος Βιβλιοθήκη)
iPad Project Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο [Πιλοτική Φάση]
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα εγγραμματισμού στην κατανόηση κειμένου – Γλώσσας, Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών [Πιλοτική Φάση]
European Values Study (EVS) [2018]
SL3: Διερευνώντας πτυχές του Επιστημονικού Εγγραμματισμού
Προσκυνηματικές διαδρομές και προσκυνήματα στην Ελλάδα και την Αλβανία Interreg IV
Αποθετήριο Προσκυνηματικών Διαδρομών
GIS Προσκυνηματικών Διαδρομών
Αποθετήριο Πολιτιστικού Περιεχομένου
Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας σε iOS
Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας σε Android
Adult Migrant Integration Experts (ADMIRE)
BioTech Project
Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Αποθετήριο Ηπειρωτικής Μνημειακής Αρχιτεκτονικής για εκπαιδευτική χρήση
Σεμινάριο Εκπαιδευτικής Στατιστικής
Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (2014) [HBSC/WHO]
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών – ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Αποθετήριο Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Early Childhood Environment Quality – ΘΑΛΗΣ 
Δράσεις Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα και διεθνώς – Διακρατικές Συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης
Μελέτη Σταδιοδρομίας Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [Κύμα Ι 1997-2000]
Μελέτη Σταδιοδρομίας Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [Κύμα ΙΙ 2000-2004 και Κύμα ΙΙΙ 2004-2008]
Μελέτη Σταδιοδρομίας Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [Κύμα ΙV 2001-2018]
Ερευνητική Συνεργασία & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στον Ελληνικό Πολιτισμό Interreg III