Μενού Κλείσιμο

Εισηγήσεις

 1. Zevgitis, T. & Emvalotis, A. (2023). The impact of European programmes on the professional development of teachers in Greece. Poster presented at the JURE – European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference, 20 – 21 August 2023
 2. Lionarakis, A., Orphanoudakis, T., Kokkos, A., Emvalotis, A., Manousou, E., Hartofylaka, A., Ioakimidou, V., Papadimitriou, S., Karagianni, E., Grammenos, N., Karachristos, C., Stavropoulos, E. (2020). The development of a Massive Online Course on distance education to support Greek school teachers during the COVID-19 lockdown. Paper presented at the 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI2020 Conference, 9-10 November 2020
 3. Εμβαλωτής, Α. (2020, 30-31.05.2020). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Εισήγηση στο Συνέδριο του ΕΕΛΛΑΚ με θέμα “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη ημέρα”. ΕΕΛΛΑΚ
 4. Εμβαλωτής, Α., & Στυλιάρης, Ε. (2020, 30-31.05.2020). Εκπαιδευτικές καινοτομίες και εκπαιδευτική πολιτική: Προς την εφαρμογή πολιτικών ανοικτότητας στη σχολική εκπαίδευση. Εισήγηση στο Συνέδριο του ΕΕΛΛΑΚ με θέμα “Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη ημέρα”. ΕΕΛΛΑΚ
 5. Karpouza, E., & Emvalotis, A. (2020). Defining the teacher-student relationship in graduate education. Paper presented at the Relation-Centered Education Network (RCEN) Conference. https://youtu.be/I2LFtelO6Ls
 6. Desikou, L., Koutsianou, A. & Emvalotis, A. (2019). Exploring aspects of pre-service primary teachers’ epistemic cognition while dealing with a socio-scientific issue: a think-aloud study. In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Strand 8, 907-918. Bologna: University of Bologna. 978-88-945874-0-1978-88-945874-0-1
 7. Koutsianou, A., Emvalotis, A. & Avraamidou, L. (2019). The importance of primary school teachers’ epistemic beliefs: A theoretical framework. Poster presented at the 18th Biennial EARLI Conference, 12 – 16 August 2019. Aachen, Germany.
 8. Kontogianni, A. & Emvalotis, A. (2019). Exploring pre-service teachers’ attitudes towards statistics: preliminary results. Paper presented at the 26th Adults Learning Mathematics Conference. Lund, Sweden, 7-10 July 2019.
 9. Παναγιωτοπούλου, Π., Γκαρή, Α. & Εμβαλωτής, Α. (2019). Αξίες σχετικά με τη μετανάστευση στην Ελλάδα του 2019. Εισήγηση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2019.
 10. Κοντογιάννη, Α. & Εμβαλωτής, Α. (2019). Διερευνώντας διαστάσεις του στατιστικού εγγραμματισμού σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς: Ανησυχητική καθήλωση. Εισήγηση στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. 30.05.2019 έως 01.06.2019, Ιωάννινα.
 11. Εμβαλωτής Α., Χατζηγιαννίδου Ι., Καλλιάρα Ε., Μπάρτζη Α. & Αρβανιτάκη Γ. (2019). Διερεύνηση αντιλήψεων μελλοντικών εκπαιδευτικών για την Επιστήμη και τους επιστήμονες: Μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων. Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός, 10-12 Μαΐου 2019, Αθήνα.
 12. Zevgitis, T. & Emvalotis, A. (2019). The impact of European school partnerships: The case of Greek participation. Paper presented at the 14th Conference of the European Sociological Association Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019.
 13. Pitsia, V., Karakolidis, A., Sofianopoulou C., & Emvalotis, A. (2018). Risk factors for early school leaving in Greece. Paper presented at the ESA/RN27 Mid-Term Conference. Catania, Italy, 4-6 October 2018.
 14. Emvalotis, A., Stoumpa, A., Nikolou, A. & Cheila, A. (2018). STEM Education in Primary School: Applying the Social Cognitive Approach to an Educational Programming Environment. Paper presented at the 2nd International Conference on Innovating STEM Education. 22-24 June 2018, Athens, Greece.
 15. Σαργιώτη, Α. & Εμβαλωτής, Α. (2017). Διερεύνηση πτυχών Επιστημονικού Εγγραμματισμού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Paper presented at the 2o Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές, 28-29 Νοεμβρίου 2017, Λευκωσία, Κύπρος.
 16. Κούτσιανου, A., & Εμβαλωτής, A., (2017). Πεποιθήσεις φοιτητών/ριών για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και αντιλήψεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Στο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης (επιμ.). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών  της Διδακτικής των Μαθηματικών: Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές. Αθήνα: ΕΝΕΔΙΜ.                
 17. Pitsia, A., Karakolidis, A. Emvalotis, A., & Sofianopoulou, Ch. (2017). Analysing performance in mathematics: The case of immigrant students. Paper presented at the INTED2017 Conference, Valencia, Spain.
 18. Zevgitis T. & Emvalotis, A. (2017). A social network analysis of Comenius multilateral partnerships under the Lifelong Learning Programme. Paper presented at the 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens.
 19. Desikou, L., Emvalotis, A., & Koutsianou, A. (2017). Greek primary school students’ perceptions of scientists. Paper presented at the International Conference in Educational Research: Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research, Patra. 
 20. Koutsianou, A., & Emvalotis, A., (2017). Greek pre-service primary teachers’ efficacy beliefs in science and mathematics teaching: How confident are they with science and mathematics teaching? Paper presented at the International Conference in Educational Research: Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research, Patra.  
 21. Goltsiou, A., Sofianopoulou, C. & Emvalotis, A. (2016). The Pedagogical Use of Wikis in Web 2.0: Preliminary Results of a Research Project with Collaborative Learning in Primary Education Paper presented at the 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain.
 22. Εμβαλωτής, Α. & Ζαχαρής, Γ. (2016). Κοινότητες μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ενός συνεργατικού ερευνητικού εγχειρήματος: Μνημειακή αρχιτεκτονική σε περιβάλλον Web2.0. Πρακτικά Εργασιών Πανελλήνιου Συνεδρίου ‘Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0’. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κόρινθος.
 23. Εμβαλωτής, Α., Σταμάτης, Χ., Παυλίδης, Ι., Νείλα, Ι., Καραγεωργίου, Μ., & Ζαχαρής, Γ. (2015). BioTech: Ένα συνεργατικό εγχείρημα διδασκαλίας της βιοτεχνολογίας στο Γυμνάσιο. Στο Α. Πολύζος, Δ. Σχίζας, Π. Στασινάκης και Γ. Βαρδακώστας (Επιμ.). Πρακτικά εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», (σσ. 338-343). Κατερίνη: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων.
 24. Εμβαλωτής, Α. , Ζαχαρής, Γ., & Γιαννέλος, Α. (2015). Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση: Ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βόλος.
 25. Εμβαλωτής, Α. (2015). Αναζήτηση, ανάκτηση, οργάνωση και αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα. Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα ‘Ψυχολογία & Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές. Ιωάννινα, 9-11 Οκτωβρίου 2015.
 26. Στύλος, Γ., Κώτσης, Κ., Εμβαλωτής, Α. (2015). Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποσοτική έρευνα. Paper presented at the 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 08-10.05.2015.
 27. Yfantopoulos, N., Papakonstantinou, A., & Emvalotis, A. (2015). In service education on ICT: haracteristics, goals and ambitions of participating teachers. Paper presented at the 3rd International Symposium ISNITE 2015: New Issues on Teacher Education, Βόλος.
 28. Νικολακάκης, Γ. & Εμβαλωτής, Α. (2015). Εφαρμογή του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων: Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Paper presented at the 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Αθήνα.
 29. Εμβαλωτής, Α., & Ζευγίτης, Θ. (2014). Κινητικότητα Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη: Ερευνητικά δεδομένα αποτίμησης της συμμετοχής εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Comenius. Paper presented at the 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 28-30 Νοεμβρίου Φλώρινα.
 30. Περουτσέας, Ε., & Εμβαλωτής, Α. (2013)*. Αξιοποίηση του Second Life στη Διδασκαλία Προγραμματισμού μέσω του Scratch σε Μαθητές Γυμνασίου. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Πειραιάς.
 31. Περουτσέας, Ε., & Εμβαλωτής, Α. (2012). Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εικονικού κόσμου για τη διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές Γυμνασίου. Εισήγηση στο 8οΠανελλήνιου Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 32. Εμβαλωτής, Α., & Θάνος, Θ. (2012). Κοινωνική προέλευση, εκπαίδευση και αγορά εργασίας: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στο μετασχηματισμό και τη διατήρηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ιωάννινα.
 33. Εμβαλωτής, Α. (2011). Η εκπόνηση του ερευνητικού σχεδίου και η συγγραφή της ερευνητικής δημοσίευσης: Χαρτογραφώντας διαδρομές σε ένα ‘αφιλόξενο’ περιβάλλον. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο “Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία”. Πάτρα, 28-30 Απριλίου 2018.
 34. Patsiomitou, S., Emvalotis, A. (2010). The development of student’s geometrical thinking through a DGS reinvention process. In M. Pinto, & Kawasaki, T. (Ed.), Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 33-40). Belo Horizonte, Brazil: PME.
 35. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2010). Επίδραση των μετασχηματισμών δυναμικού διαγράμματος στο συλλογισμό των μαθητών. Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή  και θέμα ‘Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’ (Τόμος 2, σσ. 445-452). Κόρινθος.
 36. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α., & Μπαρκάτσας, Α. (2010). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών μέσω μετασχηματισμών “δυναμικού” προβλήματος. Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή  και θέμα ‘Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’ (Τόμος 2, σσ. 425-432). Κόρινθος.
 37. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2010). Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών μέσω μιας “δυναμικής” επανεφεύρεσης. Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας (σσ. 395-347). Χαλκίδα: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
 38. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2009). Οικονομία και κατάχρηση στη χρήση εργαλείου αρχείων εντολών λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας κατά την επίλυση προβλήματος. Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας (σσ. 776-785). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
 39. Patsiomitou, S., & Emvalotis, A. (2009). Composing and testing a DG research-based curriculum designed to develop students’ geometrical thinking. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Vienna.
 40. Verdis, A. & Emvalotis, A. (2009). Implementing a music-based curriculum in the schools of the Greek – Albania border. Paper presented at the proceedings of the International Conference of the International Association for Intercultural Education and the Hellenic Migration Policy Institute entitled “Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi”. Athens, 22 – 26.-6.2009.
 41. Patsiomitou, S., & Emvalotis, A. (2009). Developing geometric thinking
  skills through dynamic diagram transformations. Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education (pp. 249-258). Plovdiv, Bulgaria.                               
 42. Patsiomitou, S., & Emvalotis, A. (2009). Does the building and transforming on LVAR modes impact students way of thinking? In M. Tzekaki, Kaldrimidou, M., & Sakonidis, C. (Ed.), Proceedings of the 33th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 337-344). Thessaloniki, Greece: PME.
 43. Patsiomitou, S., & Emvalotis, A. (2009). ‘Economy’ and ‘Catachrese’ in the use of custom tools in a dynamic geometry problem-solving process. In Bardini, C., Fortin, P., Oldknow, A., & Vagost D. (Ed.), Proceedings of the 9th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Metz, France.
 44. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2009). Επίδραση των μετασχηματισμών συνδεόμενων οπτικών ενεργών αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλήματος. Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας (σσ. 763-775). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
 45. Εμβαλωτής, Α. (2003). Πλαίσιο Ερευνητικής Μεθοδολογίας & Πιλοτική Εφαρμογή Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων: Συμβολή στις τεχνικές απεικόνισης & ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων. Στο Ν. Ζούκης, & Μητάκος, Θ. (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αθήνα.
 46. Εμβαλωτής, Α. (2002). Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Νεότερες κριτικές θεωρήσεις. Στο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Επιμ). Περιφερειακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ιωάννινα: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
 47. Εμβαλωτής, Α., & Μικρόπουλος, Α. (2002). Η μετάβαση σε μια νέα εποχή: Προτάσεις αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 16ου Συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ (pp. 50-61). Αλεξανδρούπολη: ΔΟΕ. 
 48. Εμβαλωτής, Α., & Τριάντης, Α. (2002). OPTICON: Μια πιλοτική εφαρμογή Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. In A. Δημητρακοπούλου (Ed.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Τόμος Α΄, σσ. 699-708). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 49. Εμβαλωτής, Α., & Τζιμογιάννης, Α. (1999). Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο. Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (σσ. 203-212). Ιωάννινα. 
 50. Μικρόπουλος, Α., Κατσίκης, Α., Εμβαλωτής, Α., Νικολού, Ε., Χαλκίδης, Α., Πιντέλας, Π., & Καμέας, Α. (1999). ΕΙΚΩΝ Εικονική Πραγματικότητα στην υποστήριξη του μαθήματος της Τεχνολογίας: Παιδαγωγική Προσέγγιση. Στο Α. Κόλλιας, Μαργετουσάκη, Α., & Μιχαηλίδης, Π. (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Διδακτικής Μαθηματικών & Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (σσ. 155-162). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.