Μενού Κλείσιμο

Μαθήματα

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα
Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM
Μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις στη σχολική καθημερινότητα

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
Μέθοδοι Έρευνας: Ποσοτικές και Ποιοτικές Προσεγγίσεις
Το ερευνητικό εγχείρημα: Από το σχεδιασμό στη δημοσίευση

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών – STEM στην Εκπαίδευση [Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ]
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Εκπαίδευση 1
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Εκπαίδευση 2
Σεμινάριο συγγραφής ερευνητικής έκθεσης και επιστημονικής εργασίας

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης [Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών & Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης]
Μεθοδολογία  Έρευνας στις Τεχνολογίες της Μάθησης

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σεμινάριο Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΚΠ51: Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη
ΕΕΠ32: Σχεδιασμός έρευνας στη Δημόσια Κατανόηση των Επιστημών