Μενού Κλείσιμο

Ψηφιακό Υλικό

 1. MOOCs
  – Introduction to R for Social Scientists
  GIS@Educational Research
 2. Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό για την επεξεργασία & ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με SPSS
  Android App on Google Play
 3. SPED: sped.edu.uoi.gr

 4. Εμβαλωτής, Α. (2016 & 2017). Webcasts αξιοποίησης του SPSS στην επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικού υλικού εκπαιδευτικής έρευνας. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 5. Εμβαλωτής, Α. & Κατσής, Α. (2008). Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό: Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων του SPSS for Windows στην Επεξεργασία & Ανάλυση Ερευνητικού Υλικού. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (DVD)
 6. Εμβαλωτής, Α.  (2008) (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Ερευνητική Συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας: Τόπος-Πολιτισμός-Ταυτότητες: Από τις όχθες του Αώου στο διαδίκτυο
  Στα πλαίσια του Έργου παρήχθη το παρακάτω υλικό:
     Σύνορο και Μετανάστευση [Θεωρητικό Περίγραμμα Ερευνητικού Σχεδίου]
     Η πολιτισμική γεωγραφία του ερευνητικού πεδίου [Το πεδίο της έρευνας]
     Μεθοδολογικές Συνιστώσες Ερευνητικού Εγχειρήματος
     Θεωρητικές Παραδοχές Αξιοποίησης του Διδακτικού Υλικού
     Πρόταση αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
     Βάση ερευνητικού υλικού
     Διαδικτυακή Πύλη (interreg.edu.uoi.gr)
     Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
     Δίγλωσσο (Ελληνικά – Αλβανικά) Εκπαιδευτικό υλικό:
     Παίζοντας με τη μουσική και τις λέξεις (Βιβλίο Μαθητή στα ελληνικά και τα αλβανικά)
     Παίζοντας με τη μουσική και τις λέξεις (Βιβλίο Εκπαιδευτικού στα ελληνικά και τα αλβανικά)
 1. Πυργιωτάκης, Ι., Κρίβας, Σ., Μπρούζος, Α., & Εμβαλωτής, Α. (2007). Επιμορφωτικό υλικό για την Ταχύρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με θέμα τον συσχετισμό οικογενειακού – κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού. Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (CD).
 2. Εμβαλωτής, Α.  (2005) OPTICON: Πλαίσιο Ερευνητικής Μεθόδου & Πιλοτική Εφαρμογή Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (Έκδοση 1.2 ), Έκδοση 0.8 (2002).
 3. Εμβαλωτής, Α.  (2005). WebQManager: Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Ερωτηματολογίων. (Έκδοση 1.4 ) , Έκδοση 1.1 (2003).
 4. Εμβαλωτής, Α. & Τριάντης Α. (2004) Vortal Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων(Έκδοση 0.9 ) & Εγχειρίδιο Χρήσης. Ιωάννινα.
 5. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας  (2003). Συγγραφή Διδακτικών Βιβλίων και Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Δημοτικό Σχολείο & το Νηπιαγωγείο  – Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Ε-ΣΤ΄Δημοτικού. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (CD).
 6. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας  (2003). Συγγραφή Διδακτικών Βιβλίων και Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυμνάσιο  – Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄Γυμνασίου. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (CD)
 7. Εμβαλωτής, Α. (2003). Αναλυτικά στοιχεία για τη φοίτηση των τσιγγάνων μαθητών (CD).
 8. Παπακωνσταντίνου, Π. & Εμβαλωτής, Α. (2004). Αντιστάσεις στον Εκπαιδευτικό Αποκλεισμό: Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών με Ρόμικη προέλευση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (CD).
 9. Παπακωνσταντίνου, Π. & Εμβαλωτής, Α. (2004). Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: Συνέχειες & Ασυνέχειες. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 10. Παπακωνσταντίνου, Π. & Εμβαλωτής, Α. (2004). Ταυτότητες Τσιγγάνων στην Ευρώπη: Έρευνα & Πολιτικές. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 11. Παπακωνσταντίνου, Π. & ΕμβαλωτήςΑ. (2004). Gypsy Identities in Europe: Policy and Research. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 12. Παπακωνσταντίνου, Π. & Εμβαλωτής, Α. (2004). Τσιγγάνοι & Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός μιας σχέσης. Επιστημονικού Συνεδρίου. Αθήνα.