Μενού Κλείσιμο

Βιβλία

Εμβαλωτής, Α. & Σαργιώτη, Α. (2020). Εισαγωγή στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων εκπαιδευτικής έρευνας: Εφαρμογές στην R. Αθήνα: Πεδίο.

Η επεξεργασία και η ανάλυση του εμπειρικού υλικού ενός ερευνητικού εγχειρήματος, αποτελεί μια από τις κρισιμότερες ενότητες των ερευνητικών σχεδίων που εκπονούνται από ερευνητές των Επιστημών της Αγωγής. Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πλέον αρκετά σχετικά εγχειρίδια, ορισμένα από τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη διαχείριση των δεδομένων, αρχάριους αλλά και έμπειρους ερευνητές. Οι περισσότερες προτάσεις όμως αξιοποιούν εμπορικές εφαρμογές. Στο συγκεκριμένο βιβλίο οι συγγραφείς στοχεύουν στην εξοικείωση, κυρίως των νέων ερευνητών, με την R και το RStudio, προτάσεις ανοικτής πρόσβασης για τις οποίες διαφαίνεται η προοπτική καθιέρωσής τους στο χώρο της ανάλυσης δεδομένων. Η έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν στη βασική ανάλυση των δεδομένων, χωρίς να απαιτείται μια (πλήρης) μαθηματική υποδομή.

Πίνακας Περιεχομένων
Ενδεικτικό Απόσπασμα

Σοφιανοπούλου, Χ., Εμβαλωτής, Α., Καρακολίδης, Α., Πίτσια, Β. (2019). Μια ανάλυση των αποτελεσμάτων του PISA 2015: Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Αθήνα: Διανεοσις.

Πίνακας Περιεχομένων
Ενδεικτικό Απόσπασμα

Σοφιανοπούλου, Χ., Εμβαλωτής, Α., Πίτσια, Β., Καρακολίδης, Α. (2017). Έκθεση αποτελεσμάτων του Διεθνούς Προγράμματος PISA 2015 για την αξιολόγηση των μαθητών στην Ελλάδα. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πίνακας Περιεχομένων
Ενδεικτικό Απόσπασμα


Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Τόπος.

Η Στατιστική είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ποσοτικής ανάλυσης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της αγωγής. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις κυριότερες τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης στα συγκεκριμένα πεδία. Απευθύνεται σε όσους ξεκινούν την ενασχόλησή τους με το χώρο της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, αλλά και στους πιο έμπειρους ερευνητές (π.χ. μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές), οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για εξελιγμένες μεθοδολογίες στο χώρο της εφαρμοσμένης Στατιστικής.

Το κυρίαρχο πνεύμα του βιβλίου είναι η παρουσίαση των διαφόρων στατιστικών τεχνικών χωρίς τη χρήση «δύσκολων» μαθηματικών εννοιών, οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν αποτρεπτικά για το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Για το λόγο αυτόν, οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν στη «χρηστική» διάσταση της Στατιστικής με εφαρμογές κυρίως (αλλά όχι μόνο) μέσω του λογισμικού Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Για τον μυημένο στα μαθηματικά, ωστόσο, αναγνώστη υπάρχουν αρκετές αναφορές στη μαθηματική μεθοδολογία, οι οποίες όμως δεν είναι απαραίτητες για την πρακτική κατανόηση των στατιστικών τεχνικών από όσους δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο.

Πίνακας Περιεχομένων
Ενδεικτικό Απόσπασμα


Εμβαλωτής, Α., Κατσής, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2008). Στατιστική Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Εμβαλωτής, Α., Κατσής, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2006). Στατιστική Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.


Μπονίδης, Κ., Εμβαλωτής, Α., Μπουραντάς, Ο., & Κοντοβά, Μ. (2011). Έρευνα αξιολόγησης των εν χρήσει σχολικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου: Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΙΠΕΜ/ΔΟΕ


Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ. (2011). Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούν σχολικά βιβλία του δημοτικού σχολείου. Αθήνα: ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.


Εμβαλωτής, Α., Μπονίδης, Κ., & Ανδρουλάκης, Γ. (2011). Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών αναφορικά με τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Μια πρώτη ανάγνωση των ευρημάτων. Αθήνα: ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.


Μπουζάκης, Σ., Κατσής, Α., Εμβαλωτής, Α., Καμαριανός, Ι., Χαραμής, Π., & Φιλιοπούλου, Μ. (2011). Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα:  Κοινωνικό Πολύκεντρο.


Εμβαλωτής, Α. (Επιμ.). (2009). Νέα Σχολικά Βιβλία: Εμπειρίες εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.


Μπρούζος, Α., Μισαηλίδη, Π., Εμβαλωτής, Α., & Ευκλείδη, Α. (2008) (Επιμ.). Σχολείο & Οικογένεια. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Εμβαλωτής Α. (2002). Πληροφορική και Κοινωνία (Information Society).  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.