Μενού Κλείσιμο

Αναστάσιος Εμβαλωτής

Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο
“Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής”.

Διευθυντής
Eργαστηρίου Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέλος Εργαστηρίου
Ανάλυσης Δεδομένων & Διαχείρισης Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Introduction to R for Social Scientists | GIS@Educational Research | Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων
LimeSurvey | ESRI [StoryMap]SoundCloud | MixCloud
Open Science Framework | DigitalSolidarityGR