Μενού Κλείσιμο

Αναστάσιος Εμβαλωτής

Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο
“Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής”.

Διευθυντής
Eργαστηρίου Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής


Introduction to R for Social Scientists | GIS@Educational Research | Ανάλυση Ερευνητικών Δεδομένων
LimeSurvey | ESRI [StoryMap]SoundCloud | MixCloud
Open Science Framework | DigitalSolidarityGR