Περιγραφή ΥπηρεσίαςΣτον εξυπηρετητή myweb.uoi.gr όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να τοποθετήσουν τις προσωπικές τους ιστοσελίδες.

Η διεύθυνση της προσωπικής σελίδας του κάθε χρήστη έχει τη μορφή: https://myweb.uoi.gr/username αντικαθιστώντας προφανώς το "username" με το ιδρυματικό του username.

Δημιουργία ΣελίδωνΟ κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις δικές του ιστοσελίδες στον προσωπικό του υπολογιστή και κατόπιν να τις μεταφέρει στον εξυπηρετητή myweb.uoi.gr έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες μέσω του web.

Το ενδιαφερόμενο ακαδημαϊκό μέλος θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία.

Η μεταφορά των αρχείων γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου sftp, χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό όνομα χρήστη και συνθηματικό. Παράδειγμα τέτοιας μεταφοράς παρουσιάζεται παρακάτω στην ενότητα Μεταφορά Αρχείων. Εναλλακτικά τα αρχεία μπορούν να τοποθετηθούν στον εξυπηρετητή μέσω της εφαρμογής WEB-sftp

Όσα αρχεία τοποθετηθούν στον κατάλογο public_html είναι ορατά από το web μέσω του URL: https://myweb.uoi.gr/username . Οι σελίδες (HTML & PHP αρχεία) πρέπει να έχουν τις καταλήξεις .html .htm & .php ενώ οι κεντρικές σελίδες του κάθε καταλόγου (directory) πρέπει να ονομάζονται index.html, index.htm ή index.php. Αυτό είναι και το όνομα που πρέπει να δωθεί στην πρώτη σελίδα για να είναι προσβάσιμη (σε κάθε άλλη περίπτωση θα λαμβάνετε ένα μήνυμα της μορφής "Forbidden, You don't have permission to access ... on this server.").

Το συνολικό μέγεθος των αρχείων που μπορούν τα τοποθετηθούν είναι 100Mb, ενώ ο χρήστης φέρει την ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας των ιστοσελίδων του στον προσωπικό του Η/Υ.

Η διαχείριση του λογαριασμού, δηλαδή της βάσης δεδομένων και η επόπτευση του καταλαμβανόμενου χώρου, μπορεί να γίνει μέσα απο τον Πίνακα Ελέγχου.

MY WEB @ UOI

Μεταφορά ΑρχείωνΜεταφορά αρχείων με το FileZilla

Βήμα 1οΒήμα 2ο


Βήμα 3ο


Βήμα 4ο


Βήμα 5ο


Διεύθυνση ΕπικοινωνίαςΤο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης & Δικτύων στεγάζεται στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου.
Η εξυπηρέτηση των χρηστών μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλ. 26510 07777
E-mail: users@uoi.gr